• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

DUYURULAR

İhale Duyurusu

KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ
S.S. KAYALI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN;

"Kooperatifimizce uygulanan "Ortaklar Mülkiyetinde 108 Baş (54 Aile x 2 Baş) Süt Sığırcılığı'' Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında Yurt içinden aşağıda cins, miktar ve ihale esasları belirtilen Holstein ırkı, pasaport belgeli damızlık gebe düve alınacaktır." 

Holstein İhalesi

KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ
S.S. KAYALI KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN;

Kooperatifimizce uygulanan "Ortaklar Mülkiyetinde 108 Baş (54 Aile x 2 Baş) Süt Sığırcılığı'' Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında Yurt içinden aşağıda cins, miktar ve ihale esasları belirtilen Holstein ırkı, pasaport belgeli damızlık gebe düve alınacaktır.

Gebe Düve Cinsi ve Miktarı Teklif verme gün ve saati  Şartname  Bedeli

Holstein    108 baş          03.02.2009        10.30             500 (YTL)

 1.İhale, Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

2.Teklif dosyası, yukarıda yazılı gün ve saate kadar aşağıdaki adreste İhale Komisyonu Başkanlığı'na teslim edilecektir.

3.Teklifler yukarıda belirtilen gün ve saatte sırayla açılacaktır.

4.İhaleye katılabilmek için istekliler;

a) İhale şartnamesi,

b) Şartname bedeli makbuzu,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten teklifte bulunacak kişilerin vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

e) Teklif edilecek bedelin en az % 3'ü oranında ve 60 (altmış) gün süreli geçici teminat mektubu,

f) Ekonomik ve malî yeterliliğe ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 20‘si oranında kullanılmamış nakit veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, banka referans mektubu ve ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyidi,

g) Ticaret Odası'ndan alınmış ihale yapılan yıla ait Oda Sicil Kayıt Belgesi,

h) Ticaret Borsası'ndan alınmış ihale yapılan yıla ait üyelik belgesi,

ı) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (Ana sözleşmede yazılı iştigal mevzuu, hayvan ticaretini kapsamalıdır).

j) Vergi borcu olmadığına dair ihale ilanı tarihinden önceki ay itibarı ile alınmış belge,

k) Şahısların veya şirket ortaklarından en az birinin ziraat mühendisi (zooteknist) veya veteriner hekim olması ya da ziraat mühendisi (zooteknist) veya veteriner hekim çalıştırdığına dair (1) yıllık noter tasdikli sözleşme veya aylık SSK dönem bordrosu ve mezuniyet belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli veteriner hekim ve ziraat mühendislerinin mezuniyet belgesi ve diplomaları, şirket ortağı olsa dahi kabul edilmeyecektir),

l) İkametgâh ilmühaberi (Gerçek kişiler için),

m) 1995 Yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, Kızılay ile tarımsal amaçlı kooperatiflere 500 baş damızlık gebe düve teslimine ilişkin iş bitirme belgesi (Gebe düveleri kendi ortaklarından temin etmeleri şartı ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinden bu belge istenmez),

n) Gerçek kişiler ve tüzel kişiliklerin en büyük hisse sahibi ortağı adına, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hüküm giymediklerine dair ihale tarihinden en fazla üç ay önce C.Savcılığından alınmış belge ile müracaat edeceklerdir.

 İle müracaat edeceklerdir. Bütün belgeler, asıl veya noter tasdikli olacaktır. İbraz edilen belgelerin doğruluğundan istekli sorumludur.

5. İhaleye katılacak isteklinin elinde, kooperatiflere ait teslim edilmemiş en fazla 1 (Bir) iş bulunacaktır. (İstekli, işin sahibi olan kooperatif tarafından düzenlenmiş "İş Bitirme Belgesi" ile ilgili İl Müdürlüğünden almış olduğu uygun görüş yazısını ihale komisyonuna ibraz edecektir.)

6. İhale "1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'na Tabi Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerce Yapılacak Alım ve İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar"a uygun olarak yapılacak ve Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü'nce uygun görüldükten sonra geçerli olacaktır.

 

İHALE YERİ ADRESİ VE TEL. NO:
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

Cinnah Caddesi  No:16  06690  Kavaklıdere / ANKARA
Telefon : 0 312 4668274 Pbx  Faks : 0 312 4278619

 

                                                      Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009

 

Kayalı Köyü

YENİ RESİMLERE " 11 OCAK 2009 " ALBÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

http://www.kayalikoyu.com/SDC10772.jpg

Longos Saanen Keçi Çiftliği' nden Mesaj

Kırklareli iline bağlı İnece Beldesi' ndeki Longos Saanen 
Keçi Çiftliği'miz de saanen keçi besiciliği ve keçi sütü
üretimi yapılmakta olup yeni saanen damızlık
oğlak satışlarımız da başlamıştır.
Sayın Kayalı Köyü sakinlerinin bilgilerine sunar
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

e-mail : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
web : www.longossaanen.com

Kayalı Köyü

KAYALI KÖYÜ İÇİN DAHA NELER YAPILABİLİR DİYECEK OLUNURSA, BUNLAR DA YAPILABİLİR;

1. Meskun mahellerde yabancıların avcılık yapmasının yasaklanması, Kayalı barajında Kayalı köyü ve çevre köy sakinleri dışında balık avlanmaması ve barajın külfetini Kayalı köyü ve çevre köy sakinleri çekiyorsa varsa nimetlerinden de Kayalı köyü sakinlerinin istifade etmesini istiyorum.
2. Köyümüzün belirli noktalarına yangın vanaları konulmalıdır.
3.Mezarlığın ve yeni mezarlık yerlerinin planlı ve düzenli olması ve ağaçlandırılması 
( selvi, çam, vs.. ) gerekmektedir. Selvi ağacının olduğu yerlerde kara sinek olmuyormuş.
4.Kütüphane kurulması.
5. Köyümüzün belirli yerlerine çöp konteynırları konulması ve Kırklareli Belediyesi tarafından çöplerimizin alınması
6. Köpeklerin tamamına küpe takılıp, aşıları kontrol ettirilmelidir.
7.Arazi yollarının greyderlerle araç trafiğine açık olmalı, yola sarkan ağaçlar budandırılmalıdır.
8.Pazar yeri tahsis edilmelidir. (Mümkünse üstü kapalı olmalıdır.)
9.Köy minibüsünü kooperatif veya muhtarlık işletmelidir.
10.Kooperatifler birlikte olunup, peynir, yoğurt, kaşar ve süt tesisi kurulmalıdır.
11. Muhtarlığa ziraat ve hayvancılıkla ilgili kitaplar konulmalı, seminerler verilmelidir.
12. Muhtarlık tarafından her ay toplantı düzenlenip köy halkına yaptıkları ve yapacakları anlatılıp sorunları ve çözümleri görüşülmelidir.
13. Köyden göçü önlemek için, hayvancılığı geliştirilmeli, keçi üretimi kazandırılmalı, kültür mantarı yetiştirmesi öğretilmeli, köyümüze sanayi ve konfeksiyon atölyeleri kurulmasına ön ayak olup iş istihdamı sağlanmalı ve göç önlenmelidir.
14. Ağaç dikim seferberliği yapılmalıdır. Meralarımızın bir kısmının köy korusu olarak ağaçlandırılması
15.Köylümüzü tarım fuarlarına ziyaretçi götürmeyi organize edilmelidir.
16. Köyümüzde taksi durağı olmalıdır.
17. Köyümüze her yıl yapılan yağmur duasını çok geniş kapsamlı katılımlar oluşturulmalı. 3 ay önceden yağmur duasının tarihi duyurulmalıdır. Tüm köylülerimizi biraraya getirmek ve köy dışındaki vatandaşları bu vesilesiyle köyümüze davet edip köyümüz tanıtılmalıdır.
18. Yaz aylarında sinek ve sivrisinek için ilaçlama yapılmalıdır.
19.Kayalı (Bedre) mağarasının turizme açılması sağlanmalıdır. Bu konuyla ilgili Valilik ve Turizm Bakanlığıyla görüşülmelidir.
20.Köyümüze kanalizasyon yapılmalıdır. Su kuyularına kanalizasyon karışmaması sağlanmalıdır.
21.Su kuyuları temiz olanlar, bakım yaptırmalıdır. Kirli olanlar temizlenip kullanıma kazandırılmalıdır. Kullanılmayacak olanlar kapatılmalıdır.
22. Köyümüz sorunlarına yardımcı olacağı muhakkak köyümüze Kalkındırma Derneği kurulmalıdır.
23.Köy imamımızın müsait olduğu zamanlarda İslami eğitimlerini yapması, eğitim veriyorsa devamını istiyoruz.
24.Sağlık ocağı, Sağlık Bakanlığı köylere vermiş olduğu hizmetlerden kapsamlı yararlandırılmasını istiyoruz. 
( Kadın sağlığı – Öğrencilerin Göz taraması – Ağız ve Diş Sağlığı – Aşıların yapılması )
25.Köyde arazi ve konut satışları olacaksa, bunun ilk önce köy halkımıza duyurulmalı, köy halkından alan yoksa, köy ahlak ve kültürüne uymayacağı düşünülen kişilere gayrimenkul satışı yapılmaması önerilmelidir.
26. Köylümüzün alışverişlerini köyümüzdeki marketlerden, akaryakıtlarını köy petrol ofisinden almaları önerilmelidir. İş yaptırılacaksa, köyümüzün esnaf ve sanaatkarlarına iş yaptırılmalıdır.
27. Kayalı Mermer Ocakları Kayalı Köyü tarafından işletilmelidir, Mermer İşleme Tesisleri kurulmalıdır.
28. Muhtarlıkta herkesin görebileceği bir yere Duyuru Panosu asılmalıdır. Duyurular oraya yazılmalıdır.
29.Köyün merkezinden uzak yerleşimlere hopörler konulup, duyuruların net anlaşılması sağlanmalıdır.
30.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı' nın vermiş olduğu kredilerin köylüye bildirilmesi ve yararlandırılması.
31. Milli emlaktan satışa sunulan ve kiralanacak tarlaların ve arazilerin köylüye bildirilmesi ve yararlandırılması.
32.Caddeler ve sokakların haritası çıkartılmalı ve isimlendirilmelidir. Evler numaralandırılmalıdır.
33. Sanayi sitesi yeri tahsis edilmelidir.Küçük sanayiler oluşturulmalıdır.
34. Kayaspor'un köyümüzde faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.
35. Kayalı Köyü Korusu budanmalı ve temizlenmelidir. Piknik ve Mesire Yeri Olarak Düzenlenmelidir.
36. Kooperatif veya marketlerimizin birinde kapsamlı gazete bayisi oluşturulmalıdır.
37. Kayalı Köyü İlköğretim Okulu, Yurt olarak değerlendirilip, Kayalı Köyü' ne gelir elde edilmelidir.
Saygılarımla
Gültekin Yıldırım

Kayalı' da Kar

Image
Image
Image
Image

KÖYÜMÜZÜN RESİMLERİNE '' FOTOĞRAF GALERİSİ'' BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Alt Kategoriler

 • Duyurular
  İçerik Sayacı:
  35
 • GÜZEL SÖZLER

  "Büyük insanlar fikirlerle, orta insanlar olaylarla, küçük insanlar insanlarla uğraşırlar."

  "Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa, orada güneş batıyor demektir."
  Çin Atasözü

  "Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır."
  Schiller

  "Akıllı düşman, aptal dosttan iyidir."
  Kuzey Afrika Atasözü

  "Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler."
  Zhuge Liang

  "Asıl sorun, sorunun kendi dışımızda olduğunu düşünmemizdir."
  Stephen R. Covey

  "Aşk kızamık gibidir, ne kadar ileri yaşta yakalanırsanız, o kadar tehlikeli olur."
  Douglas Jerrold 1803-1857

  "Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır."
  Bailey

  "Aşk, kızamık gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır."
  Tolstoy

  "Aşk, şarkı söylemek gibidir.Herkes kendini tatmin edebilir, ama komşular ayni fikirde olmayabilirler."
  Zora Neale Hurston (1903-1960)

  "Bakma cahilin sözüne bilse iyisini söyler."

  "Başarının ne tadı ne kokusu vardır.Alıştıktan sonra hiç yokmuş gibi gelir."
  Almadovar "Annem hakkında herşey"den

  "Başlarımız, içindeki düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır."
  F. Picab

  "Bazı horozlar, güneşin onların yüzünden doğduğunu sanırlar."
  T.Fontana

  "Benim bilgeliğim yoksa size yalnızca bilgisizliğimi, sevincim yosa size yalnızca üzüntüyü, özgürlüğüm yoksa size yalnızca tutsaklığı öğretebilirim.'
  Leo Buscaglia

  "Bilgili insanlar tarlada dolu başak gibidir.Boynu eğri durur."
  Fakir Baykurt "Köy Enstitülü Delikanlı"

  "Bilgisiz dürüstlük zayıf ve faydasızdır, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur."
  S.Johnson

  "Bir inanç için ölmek, onunla yaşamaktan daha kolaydır."
  Jorge Louis Borges (1899-1986)

  "Bir insan hakkında, başkalarının onun için söylediklerinden çok, O'nun başkalrı için söylediklerinden fikir edinilebilir.."
  Leo Alkman

  "Bir insan kilitli olmayan ama içeriye doğru açılan bir kapıyı sürekli itiyor ama çekmek aklına gelmiyorsa odada hapistir."
  L.Wittgenstein

  "Bir insan söylediği şeylerden çok, söylemedikleriyle insanlaşır."
  A.Camus

  "Bir makine, sıradan 50 kişinin yapabileceği işi yapar.Sıradışı bir insanın yapabileceği işi ise hiç bir makine yapamaz.
  Elbert Hubbard

  "Bir mili birkaç saniye daha hızlı koşan bir yarış atı iki misli değerlidir. Bu küçük fark en büyük değerdir."
  John D.Hess

  "Bir rount sonra şampiyonsunuz.İşiniz zorlaştığında bir rount daha dövüşün."
  James J.Corbett

  "Bir şey söylemezsen çatlayacağını hissettiğin an dilini tutmanın tam zamanıdır."
  Josh Billings

  "Bugünün sorunları dünün çözümlerinden kaynaklanır.”
  Senge

  "Bulunduğun yerde sahip olduklarınla, yapabileceğini yap."
  Theodore Roosevelt

  "Bütün güzel ilkeler, yol gösteren deniz fenerlerine benzerler ve ancak limanın yolunu bilenlerin işlerine yararlar."
  Fayol

  "Bütün nehirler denizlere akar."

  "Bütün olmaya çalış, eğer ki olamazsan;işe yarar bir parça olup bütüne katıl."
  Schiller

  "Büyük insanların idealleri, sıradan insanların hevesleri vardır."
  Washington Irving

  "Caresiz kaldigim zamanlarda gider, bir tas ustasi bulur seyrederim. Adam belki yuz kere vurur tasa. Ama degil kirmak, catlak bile olusturamaz. Sonra birden , yuzbirinci vurusta tas ikiye ayriliverir. Iste o zaman anlarim ki; tasi ikiye bolen o son vurus degil, ondan Oncekilerdir."
  JACOB RIIS

  "Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülür."

  "Cinsel hayatınız yolunda giderse, o zaman günlük hayatınız çok küçük bir parçasını oluşturur.ama durum tam tersiyse, o zaman problem geniş alanlarda kendini gösterir."
  Rosie King (Seksolog Dr.)

  "Çeşitli yanlışlar yaparım.Ama hiç yanlış yapmadığımı iddia etmek yanlışını asla yapmadım".
  James G.Bennet 1841-1918

  "Çocuklar, cevabı olan sorular sormaya başladıklarında büyümüş demektir."
  John J. Plomp

  "Çok yapılan tenkit ve çıkışlar şiddetini kaybeder.Tıpkı bir tanesi insanın ayağını acıtan çakıl taşının, pek çoğunun üzerinde yüründüğünde tesirini kaybetmesi gibi."
  A.Gide

  "Çok yaprak az meyva:Bu doğanın yasasıdır.Çok söz ve az iş bu da insanın hatasıdır."
  Li Gi

  "Dağdaki tünel görüntüsü hayal, tren ise gerçektir.Hayale, çabayı ekleyip tüneli açmazsan, sen gör olanları."
  Servet Gürbüz

  "Demokrasi, bir devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini, o işi yapanlar dışında herkesin bildiği rejimdir."
  Bern Milliams

  "Deneyim, insanın istediğini elde edemediğinde elinde kalandır."

  "Deniz yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilince karıncalar balıkları.Kimin kimi yiyeceği suyun seviyesine bağlıdır."
  Afrika Atasözü

  "Doğru yolda olsan bile eğer orada oturup kalırsan, ezilirsin."
  Will Robert

  "Dost seçerken dikkat edilebilir ama düşman seçerken asla."
  Oscar Wilde

  "Dostu severim, ama düşmanı da...Dost gücümü ,düşman ödevimi gösterir."
  Schiller

  "Dün; karşılıksız bir çektir.
  Yarın; vadeli bir senettir.
  Bugün ise peşin paradır..
  Dilediğiniz gibi harcayınız."
  Kay Lydas

  "Düne ait ne varsa / Dünle beraber gitti cancağzım / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım."
  Mevlana

  "Dünya güzel bir kitaptır, ama okumayana faydası yotur."
  Carlo Goldoni

  "Dünya karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir."

  "Dünyada gerçek kadar güçlü, ama gerçek kadar garip bir başka şey yoktur. "
  Daniel Webster (Devlet Adamı, 1782-1852)

  "Dünyadaki bütün insanlar, biri dışında ayni fikirde ve o tek kişi karşı fikirde olsa, o tek kişinin iktidarı ele geçirip tüm insanları susturma hakkı ne kadar yoksa, tüm insanların o tek kişiyi susturma hakkı da ayni derecede yoktur.."
  John Stuart Mill (1806-1873)

  "Dünyanın büyük adamları, okullarında en büyük öğrenci değillerdi. Dünyanın en büyük okullarını bitirenler de her zaman büyük adam olmamışlardır."
  Abraham Lincoln

  "Dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde onu şu işaretten tanıyabilirsiniz: Tüm ahmaklar ona karşı birleşmişlerdir."
  Jonathan Swift

  "Dunyanin en buyuk ucurumu “yapmaliydim” ile “yaptim” arasindadir."
  H. Jackson Brown, Jr.

  "Düşen bir çığda hiç bir kar tanesi kendini olup bitenden sorumlu tutmaz."
  Oscar Wilde 1854-1900

  "Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için , sizi ne ile korkuttuğuna bakın."
  Eric Hoffer

  "Düşüncelerini değiştirmeyenler sadece aptallarla ölülerdir."
  O.R.Lowell

  "Düşünceleriniz ne ise yaşamınız da odur. Yaşamınızın gidişini değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştiriniz."
  Marcus Aurelius

  "Eğer bir hedefiniz varsa ama ona ulaşma yolunu göremiyorsanız, o yolun adı 'tereddüt'tür. (Reflections on sin, sorrow, hope and the true way)
  F.Kafka

  "Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa, orada güneş batıyor demektir."
  Çin Atasözü

  "Eğer camdan kulede oturuyorsan etrafa taş atma."

  "Eğer fırtına sırasında gemiyi terketme olanağı olsaydı, hiç kimse okyanusu geçemezdi"
  C.F.Kettering

  "Eğer işiniz başka hiçbirşeye zaman bırakmayacak kadar yoğunsa, sizinle ya da işinizle ilgili bir yanlışlık var demektir."
  W.J.H. Boetcker

  "Eğer senden çok benim ihtiyacım olan bir şeyi bana verirsen, bu hediyedir. Benden çok senin ihtiyacın olan şeyi bana verirsen, işte o sevgidir." "Elinde çekiç olan bir kişi, bütün sorunları çiviye benzetmeye başlar.."

  "En büyük trajedi, aşk için evlenip, adamın çulsuz olduğunu anlamanızdır" .
  Zsa Zsa Gabor

  "En çok incittiğimiz kişilerin aslında en sevdiklerimiz oluşu ne garip değil mi?
  Kenneth Branagh

  "En zor yaşlar on ile yetmiş arasındadır."
  Helen Hayes

  "Erkek, gözleri ile aşık olur. Kadın ise kulakları ile."
  Weodrow Wyatt

  "Fortune Fauet Fortibus." (Şans,cesaretli olanlarındır.)
  Latin Deyişi

  "Geçmiş ve gelecek yoktur.Yalnızca sonsuz bir 'şimdi' vardır."
  Abraham Cawley

  "Gelecek tahmin edilemez, ancak yaratılabilir."
  Jong-Yong Yun. "Samsung icra kr.bşk."

  "Genç olmak, hergün düzelen bir hatadır."
  İsveç atasözü

  "Gerçekte yalnızca kendimizle konuşuruz.Ama kimi zaman sesimiz başkalarının duyabileceği kadar yüksek olur."
  Halil Cibran

  "Gerekiyorsa eğer, büyük bir adım atmaktan korkmayın.Derin bir yarık iki küçük adımla geçilmez."
  David Lloyd George (1863-1945)

  "Göçebe kuşlar gibi / Geri kalmış gecikmiş yellere / Zorla yükleriz kendimizi / Çiçeklenmeyle solmayı / Birlikte kavrarız biz..."
  RİLKE

  "Görebildiğin kadar uzağa git. Oraya varınca daha da ileriyi göreceksin."
  Türk Atasözü

  "Güç, taşıyamayanların üzerinde durmaz akar."
  Baba 3 (Godfather 3)

  "Gümüş sahibi olmayanlar, gümüşün karardığını bilmezler. Onlar gümüşü hep ay kadar parlak sanırlar."
  Murathan Mungan

  "Günahkar biri yola gelebilir; ama ahmak asla."
  Selahattin Duman

  "Güneşi kaybettim diye gözlerini kapama yıldızların ışığını da göremezsin."

  "Güzel bir görünüş, sessiz bir tavsiye mektubudur."
  P. Syrus

  "Güzel olan, durduğu yeri de güzelleştirir."
  Servet Gürbüz.

  "Hangi zindan insanın kendi yüreğinden daha karanlıktır.Hangi gardiyan insanın kendisinden daha zorludur."
  Nathaniel Hawthorne

  "Hayal gücü bilgiden daha önemlidir."
  Albert Einstein

  "Hayallerin yerini pişmanlıklar almadıkça, insan ihtiyar değildir..."

  "Hayat bir baska olasiligin olasi oldugu durumdur. Olum ise bir baska olasiligin olmadigi durumdur."

  "Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz."
  Claude Peppeer

  "Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız."
  Cenap Şehabettin

  "Hayat yalnızca geriye doğru anlaşılabilir.Fakat ileriye doğru yaşanmalıdır."
  Soren Kierkekaard

  "Hayat yaşandığı kadar vardır.Gerisi ya hafızalardaki hatıra, ya da hayallerdeki ümittir. Hüsranı ise bir tek yerde kabul ediyorum.Yaşamak mümkünken yaşamamış olmakta."
  Çetin Altan

  "Hayatın amacı, bir amacı hayata geçirebilmektir."
  Robert Byrne

  "Hayatın en hüzünlü anı,/ Mevsimine kapıldığın kişinin / Bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını / Anladığın andır..."

  "Hayatınızın kalitesini, hayatınızdaki insanların kalitesi belirler."
  H.Jackson Brown, Jr.

  "Hayatta başarılı olmak; iyi bir ele sahip olmak değil, kötü bir eli akıllıca oynamaktır."
  Denis Waitley

  "Hayatta bir kere genç olursunuz. Ne kadar süreceği size bağlıdır."
  Thomas LaMance

  "Hayatta her sorunun farkedilecek kadar büyük ve çözümlenecek kadar küçük olduğu dönemler vardır."

  "Hayatta hiçbir şey korkmak için değildir.Onların hepsi anlaşılmak içindir."
  Marie Curie 1867-1934

  “Hayatta en büyük eğlence, başkalarının “yapamazsın” dediğini yapmaktır.”
  Walter Bagehot

  "Her başarı sadece daha zor bir soruna giriş davetiyesidir.
  H.Kissinger

  "Her evli çiftte, en az biri budaladir."
  Fielding

  "Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz. Kırarak değil."
  Arnold Glassow

  "Her şeyin bir güzelliği vardır; herkes göremese de."
  Konfiçyus

  "Her yeni doğan çocuk tanrının insanlardan umudunu kesmediğini gösterir."
  Tagore

  "Her zaman doğruyu söyle; ne dediğni hatırlamak zorunda kalmazsın.'
  Mark Twain

  "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür.Ama hiç kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez."
  Tolstoy

  "Herkesin haksız olması, senin haklı olduğunu göstermez."
  Aristo

  İçerik Sayacı:
  14
 • FAYDALI BİLGİLER
  İçerik Sayacı:
  1